ÌPÀDÉ ÒBÍ ÀTI OLÙKỌ́

Author: Abdulkareem Ajimatanraeje

Eku wẹ́ẹ́rẹ́wẹ́ ní ń dalé rú.
Àrò wọ̀ọ̀rọ̀kọ̀ ní ń dọbẹ̀ nu.
Èèmọ̀ lukutu pẹ́bẹ́ ǹ pẹ̀bẹ́ wọlé dé,
Ẹ jẹ́ kájọ fetí inú wa gbọ.
Taló fẹ́ fọmọ odó tayín ná?
Taló fẹ́ f’àkàbà tan-an ná òsùpá gan?
Ẹ̀fọn ń t’ẹfọ̀n láyà.
Èkúté fẹ́ f’imú Ológbò fọn fèèrè.
Èsùró pàdí dà,
Èrá mọ̀ ń kilẹ̀,
Pàkúté ré péké,
Òkété ló mú pàkúté,
L’ókété bá ń r̀ed́i bí òréke.
̀Àdán ò s’eku s’eye
Àdán a b’éku rẹ́,
Àdán a b’ẹ́yẹ dọ́gba,
Agbọ́tẹnu eku wí f’ẹ́yẹ,
Agbọ́tẹnu ẹyẹ wí f’éku,
Asọ̀besèlú láàrín ọ̀tá méjì.
Àrà méè rírí lèyí o.
Bí túbọ̀mí bá pọ̀ jurun orí,
Sebí lórí apárí ni,
Bí gbogbo ara bá jẹ́ kìkì ewú,
A jẹ́ lára àfín lówà.
Túlẹ̀ ti ń forí túlé agbọ́n tipẹ́,
Wọ́n ti sọwá digbá ìkólẹ̀ tẹ́lẹ̀.
Olórí ẹ̀kọ́ tún gbéwa léwọn lọ́wọ́,
Àwọn túlẹ̀ ń dárà n’ílẹ̀yí,
Ẹ máa tẹ́tí gbọ́ ohun tí wọ́n ti dá sílẹ̀ lọ́ràn.
Bójú akátá bá léwó,
Sẹ́nu adìẹ ló tọ́ sí,
B’íyẹ̀pẹ̀ bá wọnú ìrẹsì,
Só tọ́ lẹ́nu asagbejẹun.
Wọ́n gbéwọn gẹsin ááyán,
Àwọn náà ń s’ọ̀pàkọ́ lùkẹ́,
Wọ́n sạpá bí itan,
Wọ́n sàyà bí òkè.
Wọ́n kẹ̀sùn léwa lọ́wọ́, ọwọ́ wa bọ́,
Wọ́n kẹ̀sùn léwa lẹ́sẹ̀, ẹsẹ̀ wọ́lẹ̀.
Wọ́n l’ólódo ni tísà wa,
Kò mèèbó kòle fèèbó.
Kò leè kọ́ni nísẹ́ kámọ̀.
Sebí b’ọ́mọdé bá lásọ bí àgbà.
Kòlè ní àkísà bí àgbà ni mò ń gbọ́,
Ìjà èmi àti túlẹ̀ ò leè tán láyé,
Àdàbi bí mo bá dán rú è wò lókù.
Bí a bá fi kóńdó l’ọ́daràn lọ́wọ́,
Ó kúkú́ le lùyá ẹ̀ pa.
Ọmọ tí a f’owó tọ́ tí ò yinwó,
Ọmọ tí a kọ́ lẹ̀kọ́ tí ò gbẹ̀kọ́,
Ọmọ tó yẹ ó kọ́sẹ́ tẹní ó kàwé dandan.
Wọ́n n’ídàmú olùkọ́ pọ̀ l’ápọ̀jù,
Ojoojúmọ́ igi ni wọ́n yọ síwa,
Nítorí isẹ́ àmúrelé lásán.
Wọ́n sì leè tawá l’ọ́fà,
Bí a bá j’ẹ̀wà ìdánwò.
Bí a bá pẹ́ wọlé ogun ni.
Bí a tún sá jáde ọ̀ràn.
Ìran àgbà wá búra,
Ẹ̀yin àgbà wá búra,
B’éwe ò bá seyín rí.
Sebí eré ipá ní múni j’arunpá,
Áyán k’áyán ń soge lójú àkùkọ,
Èrà kéèrà ń rèdí lójú ọmọńlé.
Ẹ̀yin náà mọ̀mọ̀ kọ́ o,
Ọ̀gá ń pọ̀n yín lẹ́yìn,
Ẹ̀yin náà sì ń fẹyín,
Ẹ ò mọ̀ pówó baba yíun lọ̀gá fẹ́ gbà.
Àlùwàlá ológbò ń kọ́?
Se b’ọ́gbọ́n àti k’ẹ́ran jẹ ni.
Ẹ̀yin òbí ẹ sún mọ́bí,
Ẹ jẹ́ á s’èpàdé òbí àtolùkọ́,
Nìtorí ọ̀rọ̀ tí ń bẹ nílẹ̀ yí.
Àtàrí àjànàkú ni kìí sẹrù ọmọdé.
Oríi màálù ni kìí sẹrù ipọn.
Àjànàkú kọjá rírù, Erín kọjá wíwọ́ ́ọ̣óọ́
Ọmọ tí yò bá j’ásàmú,
Yóó mọ̀mọ̀ sẹnu rẹ̀ sámú.
Ilé la ti ń kẹ̀sọ́ ròòde,
Àbọ̀ ọ̀rọ̀ tó f’ẹ́ni tó bá nínú tí ń rò oooo.

Ààrẹ Abdulkareem  Ajimatanraeje

Advertisements

Consideration Paradigm: Thinking For The Better

By Wasiu Owolabi

wasiuowolabi.ng@gmail.com

•••••••

I had a discussion on positive thinking with an intelligent friend of mine, Muin Ahmad–he is working on the subject matter. This is what ensued between us:

• He asked:
What can you say about “the power of positive thinking”?

My response:
Thinking as you know is rationality; the depth of thinking considerably and or logically. So, when you are talking about thinking, then you are not referring to a mentally derailing act.

Positive can be characterized by being optimistic, favourable, real and having some distinguishing qualities that probably lead to satisfactory consequence. So, I think ‘positive’ is consequential in nature.

Positive Thinking, hence, could be an optimistic, consequentially favourable thinking.

If there is positive thinking, the implication is that there is also negative thinking. A negative thinking is also rationality; it may also be logical, but consequentially pessimistic and unfavourable.

Nevertheless, giving an illustration to emphasize this notion will go a long way to clarify the concept.

For instance, say, two persons got N10m each as a gift. They both thought to invest the money. One planned, invested and managed the money while the other also did the same. However, after ten years, one of them got wealthier and other got poorer. Then the question is not about their thinking; their thinking was logical. The wonder will be about how they manage their wealth–either positive or negative.

So, there would be some distinguishing qualities that make one positive and make the other negative. Perhaps, one managed the fund well while other didn’t. Consequently, the positive thought made one’s thinking favourable and other’s unfavourable.

Two men may be doing the same thing, and one will get positive results while the other, negative. In this case, we look at the reality of how they do what they do. This ‘how’ is what distinguishes positivity from negativity. There is no ‘how’ without ‘thought’. They would have thought of how to do. So, the results from experience and reason made us term them positive thinking or negative thinking.

By and large, positive and negative thinking are still dependent on virtue and vice respectively.

His response to my opinion:
Truthfully, the questions also portray that interpretation, but my intention of arriving at that question is otherwise… So what you’re saying now is that the question is consequential in nature i.e. it depends on the end product of an action.

To me, the ‘power of positive thinking’ means MOTIVATION. How did I arrive at this?
The conceptual clarification you did above cannot be overlooked, but I still believe it goes farther than that which I’m sure you will agree with me.

Motivation in this regard emphasizes on the perception of man about matters and their will to be successful in their dealings, do you know that we have certain people in this life that set goals for themselves but couldn’t achieve it, I deemed it as having negative thinking in the midst of positive thinking. At one point, some people just become confused as a result of failure and they believe if they should proceed in the attainment of their set goals it’s still going to become fruitless. Imaging many of our people who graduated as students of philosophy still see no meaning in studying philosophy in school. This means they have adopted the power of ‘negative thinking’.

Thus, setting a goal is positive thinking however putting stop to the achievement is negative thinking. Giving total dedication and hard effort to ensure that such goal set is achieved is the power of motivation which I deemed as ‘positive thinking’.

I still believe we have almost same interpretation since it’s still emphasizing on its end product.

I know I got so much to learn from you and I’m sure you know that…thanks for your contribution and I will keep respecting you as always. 🙌🏽🤝🏼

• My response:
Alhamdulillah, I mentioned optimism.

Nice essay. I got many vocabularies cum good reasons in what you wrote.

I’ll take the last paragraph as an incentive, appreciating your kind retorts. 🤝 😊

Pause.

~ OWO